1
Bạn cần hỗ trợ?

Với mục tiêu phát triển hệ thống phân phối, chúng tôi luôn chào đón các đại lý gạo trên toàn quốc tham gia phân phối sản phẩm Gạo sạch tinh khiết của ThaiBinh Seed.

 

Đăng ký làm đại lý

 

Đăng ký làm đại lý và chính sách đại lý xin liên hệ hotline 0971805 999

Tìm hiểu thêm về gạo sạch tinh khiết của ThaiBinh Seed: https://nieuvang.com/san-pham

Tìm hiểu thêm các tài liệu dùng cho đại lý: https://nieuvang.com/dai-ly/tai-lieu-ho-tro-dai-ly