1
Bạn cần hỗ trợ?

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống)

Gạo Niêu Vàng là một loại gạo sạch mà quy trình sản xuất tưởng là bình thường nhưng lại “độc nhất vô nhị”. Cùng phóng viên thăm đơn vị sản xuất gạo lớn bậc nhất Việt Nam.

Xin cảm ơn Báo Sức khoẻ và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế đã đưa tin về sản phẩm Gạo Niêu Vàng

Bài viết gốc:

..

 

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

 

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

 

Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang Gạo niêu vàng: Gạo sạch nguyên chất từ phòng thí nghiệm tới bàn ăn ( Báo Sức khoẻ đời sống) bao-chi-noi-ve-nieu-vang

Gạo Niêu Vàng